Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid


Wat kan Voorsprong in Talent u bieden

Alle hier genoemde trainingen en trajecten zijn geschikt voor kinderen van de basisschool groep 8, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO.

Ook geschikt voor kinderen met AD(H)D, dyslexie en autisme. Alle trajecten kunnen particulier of via school, o.a. via het samenwerkingsverband, worden aangevraagd en uitgevoerd.


Leren leren training (executieve vaardigheden)

Voorsprong in Talent aanbod2

Een korte training van 5 lessen waarbij, onder andere samen met ouders en school, aan de hand van een vragenlijst en een handelingsplan, wordt gekeken welke executieve vaardigheden bij het kind aandacht behoeven. De training geeft tips, tools en handvatten om beter te leren plannen, organiseren, aan het werk te gaan en beter om te gaan met onverwachte situaties. De training heeft een positief effect op het voorbereiden van toetsen, het maken van huiswerk en op de motivatie. Daarnaast verkleint het faalangst gevoelens en wordt het zelfvertrouwen bij het kind door deze training vergroot.

Dit traject is ook geschikt voor niet-hoogbegaafde kinderen die vastlopen met leren leren.


Mindset training

Kinderen die in leerprocessen in en/of buiten school vastlopen via een korte training (8 lessen) leren dat je fouten mag (moet) maken om tot leren te komen en dat je door vallen en opstaan uiteindelijk je doel kunt bereiken. Bij deze training wordt uitgegaan van bestaande situaties en worden materialen van onder andere het Talentenlab gebruikt.

Dit traject is ook geschikt voor niet-hoogbegaafde kinderen die vastlopen in hun mindset.

 


Inhoudelijke begeleiding / RT  / compacten en verrijken

Voorsprong in Talent aanbod1

Korte of langere trajecten waarbij het kind inhoudelijk wordt begeleid bij het maken van huiswerk, met de nadruk op de executieve vaardigheden. Dit kan ook in de vorm van remedial teaching (hiaten dichten, vakken of lesonderdelen extra oefenen en herhalen). 

Daarnaast kan een kind op verschillende gebieden compacten en verrijken. Dit laatste kan individueel, in kleine groepjes en zelfs klassikaal, in overleg met ouders en/of school, worden aangeboden. 


Begeleiden van thuiszitters

Geheel op maat gemaakt traject, waarbij wordt bekeken hoe een kind dat thuis zit weer kan gaan deelnemen aan een vorm van onderwijs. Samen met het kind maken we een passend programma, waarbij de regie bij het kind ligt. Onze begeleiding biedt voldoende Ruimte, Richting en Ruggensteun om de gestelde doelen, in het tempo van het kind, te bereiken. Bij dubbel bijzondere kinderen (hoogbegaafdheid, in combinatie met een aanvullende diagnose, zoals ADHD, ADD, ASS, hoogsensitiviteit, angststoornis, niet ontwikkelde reflexen, e.d.) kan een re-integratie traject in combinatie met een traject bij psycholoog/psychiater/traumatherapeut worden gevolgd, om zodoende het kind op kenmerken van beide diagnoses te kunnen begeleiden.


Speciaal voor ouders en scholen

  • Naast begeleiding van kinderen kan Voorsprong in Talent ouders en scholen adviseren en ondersteunen bij het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze ondersteuning (executieve vaardigheden, Mindset, sociaal-emotioneel en inhoudelijk) kan apart, of in combinatie met bovenstaande trajecten worden gegeven.
  • Voorsprong in Talent kan worden ingezet voor coaching, cursussen, workshops en teambegeleiding voor basisscholen, middelbare scholen en andere onderwijs gerelateerde organisaties die zich meer willen specialiseren en professionaliseren in het begeleiden en coachen van meer- en hoogbegaafde kinderen.
  • Voor scholen kan Voorsprong in Talent hulp bieden in het opzetten en uitvoeren van plusklassen op één school, of overkoepelend over meerdere scholen.

 

Wanneer u specifieke wensen heeft nodigen wij u graag uit contact met ons op de nemen.

E-mailen
Bellen