Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid


"Dit is Voorsprong in Talent"

Voorsprong in Talent is in 2018 opgezet door Kirsten en Martin Timmer. Sinds 2021 heeft Martin de praktijk alleen voortgezet. Kirsten is enkel nog informeel als klankbord voor de praktijk actief. Martin Timmer

heeft zich, na zijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren.

Martin  is naast zijn werkzaamheden bij Voorsprong in Talent sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar hij de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator een hoogbegaafdheid traject heeft opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden is hij ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werkt Martin bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar hij mede-verantwoordelijk zal zijn voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren.

Ook is Martin verbonden als bestuurslid aan het ECHA Netwerk, de landelijke vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid. Dit is een vrijwilligersfunctie, die hij met veel plezier invulling geef.

Middels halfjaarlijkse bijscholing en intervisiebijeenkomsten bij o.a. het ECHA Netwerk houdt Martin zijn kennis en vaardigheden rondom de laatste onderzoeken en trends bij hoogbegaafdheid up-to-date.

Martin biedt bij meerdere onderzoeken naar hoogbegaafdheid hulp en ondersteuning en is daarvoor te allen tijde te benaderen.


Voorsprong in Talent wij zijn1"Vanuit onze gezinssituatie, waar hoogbegaafdheid een belangrijke plaats inneemt, zijn wij de uitdaging aangegaan om Voorsprong in Talent op te zetten. Onze kinderen zijn de drijfveer om via Voorsprong in Talent zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen te kunnen helpen, zodat zij hun toekomst in vreugde en geluk, met inzet van hun eigen unieke talenten, kunnen betreden."

                                                                                                Kirsten en Martin Timmer
Puzzled

Het logo van Voorsprong in Talent is gebaseerd op het drie ringen model van Renzulli. Dit model rekende af met de opvatting dat hoogbegaafdheid enkel over de intellectuele capaciteiten van de mens gaat en dat hoogbegaafdheid is aangeboren. Met andere woorden: je hebt het of je hebt het niet.
Het model van Renzulli, dat later is aangevuld door Mönks, is een prestatiemodel dat is gebaseerd op wat iemand laat zien. Het geeft ook aan dat omgevingsfactoren, zoals opvoeding, school en vrienden, van invloed kunnen zijn op de mate en manier waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt.


Voorsprong in Talent puzzled1


Voorsprong in Talent puzzled2Het logo van Voorsprong in Talent laat, qua kleurstelling, geen drie complete ringen zien. Het stimuleert je om na te denken over welke van de drie factoren (motivatie, creatief denkvermogen, intellectuele capaciteit) in hogere mate bij jou ontwikkeld zijn en welke factoren je wellicht nog verder kunt versterken.
Daarnaast geven de puzzelstukjes aan dat als je een goede balans kunt vinden tussen deze factoren en de omgevingsfactoren, alle stukjes in elkaar vallen. Hoe meer balans je creëert, hoe prettiger en gelukkiger je je voelt, hoe meer je uit je leven kunt halen. 

E-mailen
Bellen