Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid


Contact opnemen met Voorsprong in Talent


Drs. M. Timmer (Martin)
ECHA specialist hoogbegaafdheid
Bestuurslid Vereniging ECHA Netwerk Nederland
WON-docent (Wetenschapsoriëntatie Nederland)

Mobiel:   06 45 362 934

BEd. K. Timmer- van Balen (Kirsten)
Gecertificeerd coach hoogbegaafdheid
Gecertificeerd beelddenkcoach
specialist ontwikkelingsvoorsprong het jonge kind

Mobiel:   06 44 965 186

E-mail:   info@voorsprongintalent.nl Postadres


Adres:   Boshoek 2
               3791 RN Achterveld


© Copyright Voorsprong in Talent 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voorsprongintalent.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voorsprong in Talent.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voorsprong in Talent.