Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid

Contact opnemen met Voorsprong in Talent


Voorsprong in Talent contact1

Drs. M. Timmer (Martin)
ECHA specialist hoogbegaafdheid
Mobiel:   06 45 362 934
E-mail:    martin@voorsprongintalent.nl


BEd. K. Timmer- van Balen (Kirsten)
Coach hoogbegaafdheid, expert ontwikkelingsvoorsprong
Mobiel:   06 44 965 186
E-mail:    kirsten@voorsprongintalent.nl

E-mail:   info@voorsprongintalent.nl Postadres


Adres:   Van Oldenbarneveltstraat 48
               3791 AK Achterveld


© Copyright Voorsprong in Talent 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voorsprongintalent.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voorsprong in Talent.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voorsprong in Talent.