Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid


Contact opnemen met Voorsprong in Talent


Drs. M. Timmer (Martin)


ECHA specialist hoogbegaafdheid
Begeleider (hoog)begaafdheid PIE Academy
Bestuurslid ECHA Netwerk, landelijke vereniging voor specialisten hoogbegaafdheid

Mobiel:   06 45 362 934   (ma.-vr.  9-17 uur)







Postadres (geen bezoekadres)


Boshoek 2
 3791 RN Achterveld


KvK-nummer: 81896484
BTW-id: NL003618197B73

© Copyright Voorsprong in Talent 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voorsprongintalent.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voorsprong in Talent.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voorsprong in Talent.


E-mailen
Bellen