Voorsprong in Talent

begeleiding en coaching bij meer- en hoogbegaafdheid

 

Nieuws

Afscheid
29 januari 2021

Voorsprong in Talent gaat vanaf februari 2021 verder zonder Kirsten Timmer.
Kirsten heeft wegens het verschuiven van prioriteiten besloten om uit de praktijk te stappen. Op de achtergrond zal zij zeker actief blijven als ruggensteun en klankbord, maar zij zal geen actieve begeleiding meer voor de praktijk uitvoeren.


Sectorwerkstuk hoogbegaafdheidsspecialist
3 mei 2020

Afgelopen najaar heeft Roos Timmer (dochter van Kirsten en Martin) een sectorwerkstuk geschreven over hoogbegaafdheids(specialist). 
Diegenen die interesse hebben in de inhoud van dit  sectorwerkstuk  kunnen het document hier downloaden:

Sectorwerkstuk hoogbegaafdheidsspecialist 

Update opzet overkoepelende Plusklas Leusden en Achterveld
18 mei 2019, update 25-09-2019


Na overleg met de verschillende partijen binnen de gemeente Leusden heeft Voorsprong in Talent besloten dat zij de komende cursus nog geen overkoepelende Plusklas in Leusden en Achterveld gaat aanbieden.

Gelukkig is de reden hiervan positief!

De partijen, waarmee overleg is gevoerd, hebben geconcludeerd dat het passend onderwijs voor hoogbegaafden in de gemeente Leusden (versneld) moet worden verbeterd en uitgebreid. De subsidiegelden voor hoogbegaafdheid vanuit de overheid kunnen daarbij een extra impuls geven.

De komende periode gaan de verschillende scholen in de gemeente Leusden met elkaar bekijken hoe zij het onderwijs aan hoogbegaafden verder gestalte gaan geven. Hierbij zullen ook externe (gespecialiseerde) partijen betrokken zijn. Zodra hier meer over bekend is zal dit via de verschillende scholen naar buiten worden gebracht.

Op dit moment zal Voorsprong in Talent haar trajecten voor,  en ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen gewoon blijven aanbieden. Mochten er  kinderen zijn, waarbij het wenselijk is om een plustraject in groepsvorm al komende cursus te starten , dan kunnen ouders en/of scholen contact met Voorsprong in Talent opnemen, waarna samen wordt gekeken naar een passende (tussen-) oplossing.

In maart 2020 zal Voorsprong in Talent inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderwijs aan hoogbegaafden in Leusden en Achterveld. Op dat moment zal worden besloten of Voorsprong in Talent de opzet van de overkoepelende plusklas definitief stopzet, of dat zij alsnog voor de cursus 2020-2021 een plusklas zal gaan aanbieden. Één en ander hangt samen met de progressie die op dat moment in de gemeente Leusden is geboekt.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Opzet Plusklas groep 5-8 Leusden in volle gang

4 april 2019

Voorsprong in Talent is voornemens om komend schooljaar te starten met een overkoepelende Plusklas groep 5-8 voor (hoog) begaafde kinderen in de gemeente Leusden.

Voorsprong in Talent is voornemens om komend schooljaar te starten met een overkoepelende Plusklas groep 5-8 voor (hoog) begaafde kinderen in de gemeente Leusden.Inmiddels hebben wij hierover gesprekken gevoerd met Voilá, 't Ronde, Gemeente Leusden en Lariks. Al deze partijen zijn positief over dit initiatief.
Vooralsnog is het de bedoeling om in de tweede helft van september 2019 met de Plusklas te starten. De lessen zullen iedere dinsdagmiddag,  na school-tijd, plaatsvinden. De locatie waar wij de Plusklas vorm gaan geven, een basisschool in Leusden Centrum, is nagenoeg rond.
Tijdens de Plusklas lessen zal niet enkel verrijkingsmateriaal worden aangeboden, maar worden kinderen, waar nodig, ook begeleid op het gebied van Mindset, executieve en cognitieve functies, faalangst en sociale vaardigheden. Het streven is om naast de verrijkingsprojecten maat-werk op individueel niveau te bieden. Om dit maatwerk te kunnen bieden zal de Plusklas in eerste instantie maximaal 12 kinderen groot zijn.
De Plusklas zal niet enkel toegankelijk zijn voor kinderen met een "bewezen" IQ van 130+. Ieder kind, dat herkenbare kenmerken van hoogbegaafdheid bezit, kan deelnemen aan de Plusklas. Hiervoor zal een intake met ouder(s), en zo mogelijk met de leerkracht van het kind, worden gehouden.

Meer informatie over onze Plusklas (definitieve locatie, intake, kosten, e.d.) volgt medio mei 2019. We hopen op dat moment ook de aanmelding te kunnen starten.

E-mailen
Bellen